کارگاه شبیه سازی کسب و کار

دوره ای برای مدیران موفق

کارگاه شبیه سازی کسب و کار

دوره شبیه سازی مدیریت و کسب و کار برای دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

این رویداد تمام شده است

تاریخ

بهمن 16 - 18 1398
منقضی شده است!

زمان

08:00 - 18:00

هزینه

10,000 تومان
دانشگاه تهران

موقعیت

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران

برگزار کننده

دانشگاه تهران
وب سایت
https://ut.ac.ir/fa