کارگاه شبیه سازی کسب و کار

دوره ای برای مدیران موفق

کارگاه شبیه سازی کسب و کار

دوره شبیه سازی مدیریت و کسب و کار در پردیس بین المللی کیش – دانشگاه تهران – برگزار شد.

این رویداد تمام شده است

تاریخ

تیر 25 - 27 1399
منقضی شده است!

زمان

08:00 - 18:00

هزینه

10,000 تومان
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

موقعیت

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
بلوار میرمهنا - ابتدای خیابان نیایش - پردیس کیش
وب سایت
https://kish.ut.ac.ir/
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

برگزار کننده

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
شماره تلفن
56-44430055 - (076)
وب سایت
https://kish.ut.ac.ir/